Na Rynku Kościuszki pojawi się więcej stolików?

Wczoraj radni miejscy postanowili złożyć interpelację dotyczącą zwiększenia liczby stolików na Rynku Kościuszki. Można też powiedzieć, że interpelacja wiąże się z dwoma zmianami – większą liczbą stolików i większymi odstępami. Krótko mówiąc, są osoby, które twierdzą, że należy pomyśleć o rozszerzeniu strefy gastronomicznej.

Radni z Polski 2050

Przedstawione propozycje to efekt działań radnych z Polski 2050. Warte podkreślenia jest też to, że nie chodzi tylko o zagrożenie epidemiczne. Interpelacja jest odpowiedzią na to, co się dzieje w ostatnim czasie – nietrudno zauważyć, że centrum miasta cieszy się sporym zainteresowaniem. Ważne jest też to, że pojawiła się sugestia – wspomniani radni proponują skorzystanie ze strefy przed ratuszem. Dodano też, że oczywiście pewien odcinek powinien pozostać wolny (miejsce dla karetki czy innych służb).

Warto również spojrzeć na sprawę nieco inaczej – poszerzenie strefy gastronomicznej to także pomoc przedsiębiorcom. Nie możemy zapominać o tym, że branża gastronomiczna poniosła ogromne straty.

Teraz wszystko zależy od prezydenta – jaką decyzję podejmie Tadeusz Truskolaski?