Książka z kolekcji Izabeli Branickiej – Zabytek miesiąca w Muzeum Podlaskim

W październiku, na cześć akcji „Zabytek miesiąca” prowadzonej przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku, wybrano książkę z osobistej biblioteki Izabeli Branickiej, małżonki Jana Klemensa Branickiego, założyciela Białegostoku. Jest to jedyny element księgozbioru Branickiej, jaki można znaleźć w zbiorach tego muzeum.

Akcja „Zabytek miesiąca” to inicjatywa rozpoczęta przez Muzeum Podlaskie w 2021 roku. Jej celem jest przybliżenie historii obiektów z kolekcji muzeum, które nie są dostępne do oglądania na co dzień. Wybrane eksponaty są wystawiane w głównym holu Ratusza w Białymstoku, będącego siedzibą muzeum. Eksponowane przedmioty zmieniają się raz na miesiąc.

Wyróżnionym zabytkiem października została książka z archiwów Biblioteki Muzeum Podlaskiego, która była własnością Izabeli Branickiej, z domu Poniatowskiej. Była ona żoną Jana Klemensa Branickiego – hetmana i fundatora Białegostoku. Izabela była znana jako mecenas kultury w tym mieście.

Prezentowany zabytek to książka wydana w 1789 roku przez Drukarnię Pijarów w Warszawie. Jej tytuł brzmi „Historia Angielska od czasu podbicia tej wyspy przez Rzymian, aż do naszych czasów…”. Autorem dzieła jest Claude Millot, a przekład na język polski przygotował ksiądz Norbert Jodłowski.