Kontrowersje wokół rządowego programu "Laptop dla ucznia" na Podlasiu

Ponad 90 placówek edukacyjnych na Podlasiu zaangażowanych jest w rządowy program „Laptop dla ucznia”. Niemniej jednak, uczniowie czwartych klas z tych szkół nadal czekają na otrzymanie sprzętu. Szczególnie dotknięty tym problemem jest Białystok, gdzie występuje największa liczba szkół objętych projektem. Prezydent miasta twierdzi, że spełnione zostały wszystkie wymagane formalności, a opóźnienie przypisuje chaosowi panującemu w Ministerstwie Cyfryzacji – instytucji odpowiedzialnej za realizację programu.

Plan rządu mówi o zapewnieniu laptopa każdemu uczniowi klasy czwartej w ramach programu „Laptop dla ucznia”. Głównym celem jest rozwijanie kompetencji cyfrowych poprzez naukę. Mimo że w połowie września powinni już mieć do dyspozycji te urządzenia, blisko 90 podlaskich placówek edukacyjnych nadal na nie czeka.

Zdaniem Ministerstwa Cyfryzacji, przyczyną problemów są niedopełnione formalności ze strony samorządów, które nie dostarczyły wymaganych dokumentów. W efekcie laptopy nie zostały jeszcze dostarczone. Nasz reporter TVN24, Adrian Zaborowski, powiedział jednak, że samorządy prezentują odmienne stanowisko w tej sprawie.