Efektowna renowacja grobów żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu Wojskowym w Białymstoku

Planowane jest przeprowadzenie renowacji dwudziestu nagrobków, w tym krzyży, które są umieszczone na mogiłach żołnierzy, którzy służyli w Wojsku Polskim w latach 1919-1920. Te historyczne stanowiska znajdują się na Cmentarzu Wojskowym, położonym przy ulicy 11 Listopada.

Projekt ten uzyskał finansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przeznaczyło na ten cel kwotę 300 tysięcy złotych. Środki zostały przydzielone w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju”. O dofinansowanie tego projektu poproszono we wniosku złożonym w listopadzie 2023 roku.

Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, wyraził swoje poparcie dla projektu, podkreślając znaczenie pielęgnowania pamiątkowych miejsc, takich jak te groby: „Te groby są materialnym świadectwem ważnych wydarzeń z historii Polski, związanych z walką i męczeństwem. Dzięki nim nie ginie pamięć o bohaterstwie polskich żołnierzy. Naszym celem jest zapewnienie odpowiedniej opieki nad grobami żołnierzy znajdującymi się w Białymstoku.”

W 2023 roku zostały przygotowane plany dotyczące rozbiórki istniejących betonowych nagrobków i zastąpienia ich nowymi, wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych pozwoleń i decyzji umożliwiających rozpoczęcie prac budowlanych. Ten ważny projekt jest realizowany dzięki współpracy z wojewodą podlaskim.