Wymiana dowodów osobistych dotknie ponad 18 tysięcy mieszkańców Białegostoku i prawie trzy miliony Polaków

Konieczność wymiany dowodu osobistego będzie dotyczyć więcej niż osiemnaście tysięcy mieszkańców Białegostoku, a na skalę całego kraju – blisko trzy miliony obywateli. Każdy, kto posiada dowód osobisty, powinien sprawdzić datę jego ważności. Korzystanie z dokumentu po upływie terminu ważności może wiązać się z nałożeniem kary finansowej.

Na chwilę obecną, nie zaobserwowano długich kolejek oczekujących na wymianę dokumentów. Jednak jak każdego roku, największy ruch przypada na okres przedświąteczny oraz wakacyjny. Dowód osobisty jest ważny przez dziesięć lat, a po tym czasie należy go wymienić. Tegoroczna wymiana dotyczy osób, które w 2014 roku uzyskały pełnoletniość lub też w tym samym roku wyrobiły swój ostatni dokument tożsamości – niezależnie od ich aktualnego wieku.

Monika Popławska z Urzędu Miejskiego w Białymstoku podkreśla, że do wymiany dowodu potrzebne jest zdjęcie oraz stary dowód osobisty. W przypadku jego braku, można przedstawić paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Po zgłoszeniu się do urzędu, czas oczekiwania na nowy dowód wynosi około 30 dni.

Wniosek o wymianę dowodu osobistego można złożyć w dowolnym urzędzie gminy, bez względu na miejsce zameldowania i zamieszkania. Choć jest możliwość złożenia wniosku drogą internetową, wizyta w urzędzie jest nieunikniona, by dopełnić formalności związanych z odciskami palców oraz wzorem podpisu.