Działania miasta Białystok na rzecz aktywizacji seniorów: Projekt "Siła Seniora II"

W ramach działań na rzecz lokalnej społeczności, Białystok podjął inicjatywę zatytułowaną „Siła Seniora II”. Jest to projekt dofinansowany z budżetu województwa podlaskiego, realizowany w kontekście zadania „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”. To druga odsłona projektu, który został zapoczątkowany w poprzednim roku. W obecnym roku, kosztem 35 tys. zł, planowane są działania mające na celu aktywizację starszych osób oraz przeciwdziałanie ich marginalizacji. W realizacji projektu uczestniczy Białostocka Rada Seniorów.

Podjęte działania mają na celu redukcję wykluczenia socjalno-kulturalnego wśród seniorów z Białegostoku. Dążymy do poprawy jakości ich życia oraz wzmacniamy ich uczestnictwo w lokalnym środowisku społecznym. Również jednym z celów jest dostarczenie przydatnej wiedzy praktycznej. Projekt „SIŁA SENIORA II” skupia swoje działania w trzech obszarach: edukacja cyfrowa, spacery tematyczne (odbywające się w okresie letnim – lipiec-wrzesień) oraz wykłady edukacyjne na tematy m.in. bezpieczeństwa, dietetyki, kosmetologii oraz zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem problemów chorób wieku starszego i psychogeriatrii (realizacja w sezonie jesienno-zimowym). Ponadto, edukacja obejmuje również przedstawicieli seniorów Miasta Białystok (wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z Radami Seniorów).

Od teraz, osoby w wieku 60 lat i więcej, mieszkające w Białymstoku, mają możliwość korzystania z porad z zakresu obsługi sprzętu cyfrowego. Porady udzielane są stacjonarnie lub, w razie potrzeby, telefonicznie. Obejmują one doraźną pomoc w obsłudze sprzętu informatycznego oraz podstawową wiedzę teleinformatyczną, nie wymagającą przetwarzania danych o charakterze wrażliwym (na przykład umówienie wizyty w urzędzie lub u lekarza, założenie konta e-mail/aplikacji, wyszukiwanie stron internetowych). Usługi te realizowane są na sprzęcie własnym seniora. W przypadku braku możliwości skorzystania z własnego sprzętu, punkt porad zapewnia odpowiednią alternatywę.