Czy dyrektorzy szkół publicznych w Białymstoku otrzymają podwyżki?

W ostatnim czasie pojawiły się głosy, że miasto pracuje nad możliwością podniesienia płac dyrektorom szkół publicznych w Białymstoku. Propozycję w temacie podwyżek dla dyrektorów dała także jedna z radnych, która zaproponowała, aby podnieść im wynagrodzenie o 500 złotych.

O podwyżkach dla dyrektorów szkół publicznych

Niektórzy radni miasta Białystok zaznaczają, że praca wykonywana przez dyrektorów szkół publicznych w mieście zawsze jest na wysokim poziomie – dyrektorzy pracują rzetelnie i odpowiedzialnie. Dlatego warto byłoby podnieść im wynagrodzenie, szczególnie że z reguły nie mają oni dodatkowych źródeł dochodu. Miasto Białystok pracuje jednak na tym, aby podwyżki pochodziły z dodatku funkcyjnego, a nie ze zwiększonego wynagrodzenia. Dlatego tutaj potrzebne są renegocjacje ze związkami zawodowymi, aby można było takie zmiany wprowadzić.

W najbliższym czasie powinno zostać zorganizowane spotkanie, w którym uczestniczyć będą m.in. osoby ze związków zawodowych, aby rzeczywiście takie renegocjacje przeprowadzić i podnieść wynagrodzenia dyrektorom szkół publicznych poprzez zwiększenie dodatku funkcyjnego. Będziemy na bieżąco informować o postępach i rozwoju tego tematu.