Na terenie województwa podlaskiego z roku na rok przybywa żubrów

W ostatnim czasie została przeprowadzona rutynowa inwentaryzacja Puszczy Białowieskiej, która odbywa się każdego roku. Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, że na terenie województwa podlaskiego każdego roku jest coraz więcej żubrów.

Przybywa żubrów na Podlasiu

Tegoroczna inwentaryzacja Puszczy Białowieskiej pozwoliła mniej więcej określić ilość żubrów na jej terenie. Okazuje się, że znajduje się tutaj prawie 850 żubrów, a rok temu było ich około 780. Podobno na Podlasiu żubry mają o wiele lepsze warunki niż np. w Bieszczadach. Wszystko za sprawą rozprzestrzeniających się chorób. Na terenie Bieszczad były żubry, które chorowały i zarażały inne osobniki. To przyczyniało się do ich eliminacji. Z kolei na terenie województwa podlaskiego nigdy takich chorób nie zidentyfikowano, dzięki czemu żubry żyją w pełni zdrowia.

W ostatnim czasie jedna z osób interesujących się podlaską naturą nagrała filmik z drona, na którym widać stado złożone z blisko 200 żubrów. To pokazuje w jak licznych stadach się one poruszają. Warto pamiętać o apelu leśników, aby nie podchodzić do żubrów zbyt blisko, nie robić im zdjęć w zbyt bliskiej odległości, czy też aby nie podlatywać do nich dronem zbyt blisko. To wszystko może je wystraszyć, a także narazić nas na atak z ich strony.