Białystok: analiza liczby ochrzczonych w parafiach miasta i okolic

Znajdujący się na terenie Białegostoku system kilkudziesięciu parafii, które zostały zorganizowane w sześciu różnych dekanatach, obejmuje swoim zasięgiem nie tylko miasto, ale również okoliczne parafie. Wszystkie te struktury kościelne tworzą sieć religijną, która jest kluczowym elementem życia społecznego tego regionu.

Niezależnie od granic administracyjnych, zdecydowaliśmy się zbadać, które z tych wspólnot, zarówno miejskich jak i wiejskich, są domem dla największej liczby osób ochrzczonych w obrządku katolickim. Ta analiza ma na celu lepsze zrozumienie struktury społeczności wiernych w Białymstoku i okolicach.