Białostockie Kuratorium Oświaty rozpatruje wnioski o likwidację lub przekształcenie szkół i ośrodków przedszkolnych

W Białymstoku funkcjonuje Kuratorium Oświaty, które zajmuje się wieloma sprawami dotyczącymi szkolnictwa i edukacji w województwie podlaskim. Do końca lutego można było nadsyłać wnioski o likwidację, przekształcenie lub przeniesienie szkół, ośrodków przedszkolnych i innych. Okazało się, że z tej opcji skorzystało kilkanaście podmiotów.

Siedemnaście wniosków o likwidację lub przekształcenie

Do końca lutego musiały zostać złożone wnioski do Kuratorium Oświaty przez wszystkie szkoły i ośrodki przedszkolne, które chciały dokonać zmian w funkcjonowaniu na przyszły rok szkolny.

Wśród wniosków, które wpłynęły do białostockiego Kuratorium Oświaty są np. te o likwidację podstawówek w Starym Laskowcu, Downarach i Bruszewie. Ponadto złożono wnioski o likwidację punktów przedszkolnych w Kuleszach Kościelnych, Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej.

Teraz osoby odpowiedzialne za opiniowanie wniosków będą zajmować się wnioskami, a następnie wydadzą decyzję pozytywną lub negatywną w kontekście danego przedmiotu uchwały.