Zmiany w systemie stypendiów artystycznych w Białymstoku

Pod koniec lipca 2023 roku, Rada Miasta Białystok podjęła ważną decyzję, zmieniając dotychczasowy tryb przyznawania stypendiów artystycznych. Zgodnie z rezolucją numer LXXIII/1008/23 z dnia 31 lipca 2023 roku, wprowadzono nowe regulacje dotyczące wspierania tych, którzy angażują się w działania artystyczne, propagowanie kultury oraz ochronę dziedzictwa kulturalnego. Nowa zasada eliminuje podział na stypendia dla młodych i doświadczonych twórców. Ponadto, ustalono jednolitą kwotę stypendium dla wszystkich beneficjentów.

Oprócz tego, zmieniono również terminy składania wniosków o przyznanie stypendium. Teraz wnioski te muszą być złożone po ogłoszeniu publicznym o naborze. Jest to kolejna istotna zmiana w porównaniu do wcześniejszych wytycznych.

Warto zauważyć, że osoby, które otrzymały stypendia na podstawie poprzednich przepisów – młodzi twórcy oraz profesjonaliści – nadal mogą korzystać ze swoich stypendiów na ustalonych wcześniej warunkach. Nowe przepisy nie wpływają na ich obecne uprawnienia do otrzymywania wsparcia finansowego.