W Białymstoku powstało Białostockie Centrum Edukacji – nowa instytucja dla wszystkich mieszkańców

W wyniku fuzji Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego powołano do życia nową instytucję, która ma stać się punktem łączącym różne pokolenia. Białostockie Centrum Edukacji, jak nazwano nową placówkę, będzie służyło wszystkim obywatelom tego miasta. Oficjalne otwarcie nowo powstałego centrum miało miejsce 13 września, a ceremonii przewodniczył Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku. Nowa instytucja znajduje się przy ulicy Ciepłej 32.

Scalenie Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku ma zaowocować wieloma możliwościami rozwoju. Jak podkreślił prezydent Truskolaski, Białostockie Centrum Edukacji ma pełnić rolę łącznika między pokoleniami, służąc przez to wszystkim mieszkańcom miasta.

Oferta centrum jest kompleksowa i skierowana do różnych grup odbiorców, spełniając tym samym potrzeby ludzi w każdym wieku – od najmłodszych po najstarszych obywateli. Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, który jest jednym z elementów nowo powstałego centrum, to placówka z 19-letnią historią, specjalizująca się w organizowaniu różnych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, kierownictwa oraz innych pracowników oświaty. Co roku z oferty ośrodka korzysta około 10 tysięcy uczestników.