Zmagania z uzależnieniami i przemocą domową na Podlasiu – temat konferencji

11 grudnia br. odbyła się konferencja poświęcona problematyce uzależnień i przemocy, gromadząca funkcjonariuszy policji, pracowników socjalnych oraz kuratorów sądowych z terenu województwa podlaskiego. Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat skali tych zjawisk w regionie, analizując również potencjalne zmiany prawne mogące wpłynąć na walkę z przemocą domową. Zgoda panowała co do tego, że problem jest rozległy, a kluczowe dla jego rozwiązania może okazać się efektywne współdziałanie różnych instytucji.

Zdaniem uczestników konferencji, jednym z kluczowych pytań, które należy postawić, jest to, jak często uzależnienia prowadzą do aktów przemocy. W poszukiwaniu odpowiedzi zaangażowani byli między innymi policjanci – zarówno dzielnicowi z Białegostoku, jak i przedstawiciele służb porządkowych z mniejszych ośrodków.

Młodszy aspirant Mariusz Magnuszewski, reprezentujący posterunek policji w Knyszynie, zwrócił uwagę na specyfikę małych społeczności. Zdaniem Magnuszewskiego, ze względu na bliskie relacje między mieszkańcami, problem uzależnień i przemocy bywa trudny do wykrycia. Wielu ludzi z obawy przed reakcją społeczności utajnia swoje problemy, lekceważąc skutki takich działań.