Zastępcza komunikacja autobusowa na trasie Białystok – Wasilków z powodu prac modernizacyjnych

W dniu 2 sierpnia, będący środą, na linii kolejowej łączącej Białystok i Wasilków przewidziano wprowadzenie zastępczej obsługi autobusowej dla wszystkich pociągów kursujących pod egidą przewoźników Intercity oraz Polregio. Decyzja o wykonaniu takiego kroku podyktowana jest koniecznością przeprowadzenia zaplanowanych wcześniej prac modernizacyjnych. Aby zapewnić pasażerom aktualne informacje, wszelkie zmiany w organizacji ruchu zostały uwzględnione w najnowszych rozkładach jazdy oraz są dostępne do wglądu na gablotach informacyjnych na stacjach i przystankach, a także prezentowane na stronie internetowej portalpasazera.pl.

Prace modernizacyjne przeprowadzane są w ramach szerszego projektu noszącego nazwę „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok”. Mająca wartość blisko 3,4 mld zł inwestycja, jest współfinansowana ze środków pochodzących z instrumentu finansowego CEF „Łącząc Europę”.

Instrukcje dotyczące zmian będą również przekazywane pasażerom za pomocą komunikatów głosowych. Szczegółowe informacje na temat organizacji zastępczej komunikacji autobusowej, wraz z wyznaczonymi przystankami, można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych przewoźników.