Zapowiedź 12. edycji Narodowego Czytania z udziałem mieszkańców Podlasia

Wraz z nadejściem 9 września, mieszkańcy województwa podlaskiego, jak również przedstawiciele lokalnej polityki, środowisk kulturalnych i duchownych zgromadzą się, aby wspólnie celebrować 12. odsłonę Narodowego Czytania. Tegorocznym punktem kulminacyjnym jest jedno z największych dziel literatury polskiej – powieść „Nad Niemnem” autorstwa Elizy Orzeszkowej.

To wydarzenie ma szczególne znaczenie dla promowania lektur klasyków literatury polskiej, do których zalicza się również „Nad Niemnem”. Jak twierdzi Łukasz Zabielski, pracownik miejskiej książnicy, takie utwory są nie tylko obowiązkowym elementem edukacji szkolnej, ale powinny być częścią doświadczenia każdego Polaka. Stanowią bowiem istotne źródło wiedzy o naszej tożsamości narodowej i przeszłości.

Kreatywne aspekty wydarzenia, w tym koncept artystyczny, scenariusz oraz reżyserię, zostaną powierzone Rafałowi Supińskiemu. Ten aktor i wokalista OiFP zdobył uznanie na lokalnej scenie artystycznej. Muzyka na tę okazję zostanie przygotowana przez Maxa Fedorova. Całość imprezy poprowadzi natomiast Dominik Sołowiej – znany dziennikarz, publicysta oraz krytyk literacki.