Wręczono medale dla około 200 honorowych dawców krwi w Białymstoku

Podczas Wojewódzkich obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK, które miały miejsce w Białymstoku, blisko dwieście osób zostało uhonorowanych różnorodnymi odznaczeniami. Wydarzenie zorganizowano jako gest wdzięczności dla tych, którzy nieodpłatnie oferują swoją pomoc, ofiarowując to, co najcenniejsze – krew.

Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, gdzie liczne grono honorowych dawców krwi mogło odebrać zasłużone medale. Ten ważny moment był okazją do podziękowania im za ich bezinteresowną postawę i hojne dzielenie się darem życia.