Władze walczą o dofinansowanie na remont 10 zabytków

W Białymstoku znajduje się wiele pięknych zabytków. Część z nich wymaga remontu, który na pewno będzie kosztowny. Mimo to władze miasta starają się takie remonty przeprowadzić. Do tego potrzebują jednak dofinansowania, a te można uzyskać z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, o które już starają się władze miasta.

Jakie zabytki będą mogły zostać zmodernizowane?

Gdyby planowo udało się uzyskać dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, to można by wyremontować aż 10 zabytków. Łącznie koszt takiego przedsięwzięcia wyniósłby 37 milionów złotych, z czego magistrat byłby w stanie przeznaczyć 7 milionów złotych. Reszta potrzebnych środków finansowych musiałaby pochodzić z dofinansowania.

Wśród zabytków, które wchodzą w skład 10 zabytków do odrestaurowania są:

  • VI Liceum Ogólnokształcące,
  • łaźnia miejska przy ulicy Słonimskiej,
  • budynek przy ulicy Węglowej,
  • pałacyk gościnny przy ulicy Kilińskiego,
  • budynki przy ulicy Suchowolca,
  • ogrodzenie cmentarza gettowego przy ulicy Żabiej,
  • park Konstytucji 3 Maja,
  • park Lubomirskich,
  • ogrodzenie kościoła Chrystusa Zbawiciela,
  • wnętrze kościoła Chrystusa Zbawiciela.