Wiedza o służbie wojskowej przekazana młodzieży podczas eventu „Akademii Bezpieczeństwa Międzynarodowego”

Zrozumienie czym jest służba wojskowa oraz jakie są jej aspekty, stało się możliwe dla młodych ludzi, którzy uczestniczyli w spotkaniach w ramach programu edukacyjnego „Akademia Bezpieczeństwa Międzynarodowego”.

„Akademia Bezpieczeństwa Międzynarodowego” to inicjatywa realizowana przez Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Białymstoku.

Dowódca Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego Podlasie, generał Rafał Miernik, podkreśla znaczenie takich spotkań, zauważając, że mają one na celu zaznajomienie młodzieży z realiami i obowiązkami służby wojskowej. Taka służba nie ogranicza się do przygotowywania do obrony kraju. Służba wojskowa obejmuje wsparcie cywilom podczas sytuacji kryzysowych takich jak klęski żywiołowe czy katastrofy, a także wymaga częstych wyjazdów na szkolenia i misje zagraniczne. Jednak najważniejsze, to jest gotowość do przyjęcia odpowiedzialności za innych.

Udział w projektach takich jak „Akademia Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, pozwala młodym ludziom zrozumieć, że oni sami będą decydować o przyszłości Polski, również w kontekście bezpieczeństwa granic. Dr Adam Bartnicki, dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku, zwraca natomiast uwagę na to, że młodzi ludzie mają wpływ na tworzenie rzeczywistości międzynarodowej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę możliwe zagrożenia ze strony Rosji.