Uroczystość wręczenia medalu "Urbi Meritus – Zasłużony Miastu" dla Przewodniczącego Stowarzyszenia Byłych Mieszkańców Białegostoku i Okolic w Izraelu

Podczas uroczystości związanej z 80. rocznicą Powstania w Getcie Białostockim, doszło do ważnego spotkania pomiędzy reprezentantami miasta a potomkami mieszkańców getta. Był to jeden z punktów obchodów wspomnianej rocznicy. Celem spotkania była nie tylko wymiana doświadczeń i refleksji, ale także uhonorowanie jednej z kluczowych osób związanych z przetrwałą pamięcią o białostockich Żydach – Rona Londona, przewodniczącego Stowarzyszenia Byłych Mieszkańców Białegostoku i Okolic w Izraelu.

Spotkanie odbyło się na dzień przed oficjalnymi uroczystościami upamiętniającymi powstanie w getcie, a jego uczestnikami były potomki białostockich Żydów oraz przedstawiciele Yehud-Monosson, czyli miasta partnerskiego Białegostoku. W imieniu prezydenta Tadeusza Truskolaskiego obecni byli jego zastępcy – Przemysław Tuchliński i Rafał Rudnicki. Gościem spotkania byli m.in. krewni Ewy Kracowskiej, Felicji Nowak i przyjaciele Chajki Grossman.

Najważniejszym momentem spotkania było wręczenie medalu „Urbi Meritus – Zasłużony Miastu” Rona Londona przez prezydenta Białegostoku. To honorowe odznaczenie stanowi wyraz uznania ze strony miasta dla osób, organizacji lub instytucji, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju i promocji Białegostoku.

Medal „Urbi Meritus – Zasłużony Miastu” został ustanowiony w styczniu 2022 roku przez Prezydenta Miasta Białegostoku i jest przyznawany co roku jako forma docenienia tych, którzy wniosły szczególny wkład w życie miasta.