Każdego roku latem policjanci, a także przypadkowi przechodnie podejmują interwencje ...