Szansa dla Białegostoku na znalezienie się na lotniczej mapie Polski

Jest możliwość, że Białystok znajdzie swoje miejsce na mapie lotniczych połączeń w Polsce. Witold Karczewski, przewodniczący Podlaskiego Forum Gospodarczego, jest pełen nadziei co do tej kwestii. W środę 12.07, za sprawą jego inicjatywy, odbyła się debata pomiędzy marszałkiem województwa podlaskiego Arturem Kosickim i prezydentem miasta Tadeuszem Truskolaskim. Rozmowa dotyczyła przyszłych losów lotniska na Krywlanach.

Aktualnie z infrastruktury lotniska na Krywlanach korzystają głównie instytucje takie jak Straż Graniczna, wojsko czy pogotowie ratunkowe. Istnieją pewne przeszkody lotnicze, które ograniczają możliwości korzystania z pełnej długości pasa startowego. Zamiast pełnych 1350 metrów dostępne jest jedynie 850 metrów – informuje Radio Białystok.