Studenci otrzymali stypendia Prezydenta Miasta Białegostoku

We wtorek, dnia 6 grudnia, aż 50-ciu studentów otrzymało stypendia Prezydenta Miasta Białegostoku. Stypendia przysługują za rok akademicki 2021/2022. Wyróżniający się swoimi wynikami studenci uczęszczający na białostockie uczelnie otrzymali gratulacje i uhonorowanie prosto od Prezydenta Tadeusza Truskolaskiego.

50 studentów uroczyście nagrodzonych stypendiami w wysokości 6000 zł brutto

Studenci, którzy otrzymali stypendium prosto od Prezydenta Miasta Białegostoku, wyróżniali się na tle innych studentów swoimi dokonaniami. Mowa tutaj o dokonaniach w różnych dziedzinach – naukowej, sportowej, społecznej, artystycznej, a także w wolontariacie. Stypendia miały więc być wyrazem uznania dla tego czego dokonali na wielu płaszczyznach.

Warto dodać, że w ramach konkursu na stypendia, łącznie wpłynęło aż 114 wniosków. Z tych wniosków aż 106 zostało dopuszczonych od merytorycznej oceny, z kolei 50 z nich ostatecznie zostało nagrodzonych przyznaniem stypendium w wysokości 6000 zł.