Co dalej z południową obwodnicą Białegostoku?

W ostatnim czasie dowiedzieliśmy się, że Naczelny Sąd Administracyjny postanowił oddalić skargę GDDKiA związaną z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który to uchylił środowiskową decyzję dla odcinka S19 Białystok Zachód – Ploski, Z tego powodu wyrok WSA jest prawomocny. Co to oznacza dla dalszych prac przy południowej obwodnicy Białegostoku?

Problemy przy realizacji inwestycji południowej obwodnicy Białegostoku

W związku z taką a nie inną sytuacją, teraz GDDKiA postanowiła odstąpić od umów, które zawarte były z wykonawcami odpowiedzialnymi zarówno za przygotowanie projektu, jak i budowę odcinka trasy S19 Białystok Zachód – Ploski. Warto dodać, że wyrok NSA wpływa na budowę i realizację trzech inwestycji trasy S19. Mowa tutaj o trasach Białystok Zachód – Księżyno, Księżyno – Białystok Południe (włącznie z odcinkiem DK65 Białystok Południe – Grabówka) oraz jak już pisaliśmy Białystok Południe – Ploski.

Warto dodać, że decyzja GDDKiA wywołała spore zamieszanie i nawet oburzenie firm, które teraz dowiedziały się o zerwaniu kontraktu. Mówi się, że te firmy mogą domagać się kar umownych. Przypomnijmy, że chodzi tutaj o takie firmy jak Budimex, Mota-Engil Central Europe oraz Aldesa Construcciones.