Rządowy impuls dla wsparcia lokalnych społeczności

Środki finansowe przekazane przez rząd na poparcie lokalnych społeczności sięgają milionów. Władze państwowe motywują obywateli do aktywnego udziału w procesie wyborczym, gwarantując, że aktywność ta przyniesie korzyści nie tylko ochotniczym strażakom, ale także takim grupom jak koła gospodyń wiejskich, drużyny sportowe na poziomie lokalnym czy orkiestry dęte. Wszystkim tym grupom sukcesywnie przekazywane jest rządowe wsparcie.

Tomasz Kulesza z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuleszach Kościelnych podkreśla znaczenie tego rodzaju wsparcia. Jak zauważa, w sytuacjach kryzysowych każda sekunda jest cenna i oznacza przewagę w walce o ludzkie życie.

Nowoczesny sprzęt do ratowania ofiar wypadków drogowych – nożyce do rozcinania drzwi oraz elementów karoserii, oraz rozpieracz – to możliwość, którą strażacy z Kulesz Kościelnych uzyskali dzięki funduszowi sprawiedliwości.

Sebastian Łukaszewicz, wicemarszałek województwa podlaskiego i kandydat na posła z ramienia Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, zauważa jak ważną rolę pełnią strażacy w codziennych działaniach społeczności lokalnych. Strażacy to nie tylko pomoc w sytuacjach kryzysowych, ale także aktywny udział w różnorodnych działaniach społecznych, takich jak mobilizacja do udziału w wyborach.