Kosztorys budowy nowej części drogi S19 na północ od Białegostoku: czy wyniesie 321 czy 439 milionów złotych?

Propozycje cenowe na budowę nowego odcinka drogi ekspresowej S19, rozciągającego się na nieco mniej niż 9 kilometrów, wahają się pomiędzy 321 a 439 milionami złotych. Różnica w kosztach między najmniej i najbardziej wygórowaną ofertą wynosi około 117 milionów złotych. Pytanie brzmi: które przedsiębiorstwo zostanie wybrane do realizacji tego projektu?

10 kandydatów zgłosiło chęć podjęcia budowy tego segmentu S19. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała informacje na temat rozstrzygnięcia przetargu, ogłoszonego 4 sierpnia. Każdy z dziesięciu wykonawców, którzy zadeklarowali swoje uczestnictwo, obiecał zapewnić gwarancję jakości na maksymalny możliwy okres (10 lat) dla elementów takich jak ekrany akustyczne wraz z ich instalacją, systemy zasilania, struktury wspierające oraz konstrukcje mostowe z ich wyposażeniem.

Unibep, firma, która niedawno złożyła najniższą ofertę na budowę sąsiedniego odcinka drogi S19 pomiędzy Czarną Białostocką a Białymstokiem Północ, zaproponowała najmniejszą kwotę na ten projekt – 320,89 milionów złotych. Z kolei przedsiębiorstwo Budimex złożyło najdroższą ofertę, wynoszącą 438,71 milionów złotych.