Ruszyła faza zgłoszeń do Nagrody Literackiej Prezydenta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego za 2023 rok

Trwa proces zbierania zgłoszeń do Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku imienia Wiesława Kazaneckiego, której laureat otrzyma wyróżnienie za najlepszą książkę roku 2023. Ta prestiżowa nagroda jest co roku wręczana twórcom, którzy żyją i tworzą, w uznaniu ich osiągnięć na polu literatury. Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane w dwóch kategoriach, a ostateczny termin nadsyłania propozycji upływa na koniec stycznia 2024 roku.

Nagroda literacka z Białegostoku honoruje twórców za:

– najlepszą książkę roku, bez względu na gatunek, autorów związanych ze środowiskiem literackim Białegostoku i okolic czy rodowitych mieszkańców tego regionu, a także tych, których twórczość nawiązuje do miasta i regionu lub których książki ukazały się nakładem wydawnictwa z Białegostoku.
– najlepszy, pierwszy poetycki tom autora na ogólnopolskim rynku.

Książki premiowane w konkursie muszą być wydane między 1 stycznia a 31 grudnia danego roku, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej (e-book). Uwzględniane są jedynie dzieła napisane w języku polskim. Zgłoszenia nie mogą dotyczyć maszynopisów książek. Wykluczone z udziału w konkursie są także antologie, opracowania, publikacje naukowe oraz albumy.

Wszystkie zgłoszenia do konkursu (umieszczone w kopertach z adnotacją „Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku”) powinny być kierowane na adres: Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok. Należy pamiętać, że końcowy termin składania wniosków to 31 stycznia 2024 roku.