Rozwój infrastruktury kolejowej i miejskiej w okolicach dworca PKP

Aktualnie, obszar wokół dworca PKP jest miejscem intensywnych prac związanych z realizacją dwóch kluczowych inwestycji. Pierwsza z nich dotyczy modyfikacji istniejącego układu kolei, co jest elementem konstrukcji trasy Rail Batlica. Zasilane są więc znaczne siły i środki w celu modernizacji tego segmentu transportu szynowego. Drugi projekt inwestycyjny skupia się na budowie miejskiego węzła intermodalnego, który ma ciągnąć się od ulicy Zwycięstwa aż do ulicy Rocha.

W tym samym rejonie, prace nad stworzeniem przejścia podziemnego pod torami oraz dodatkowego węzła intermodalnego nieustannie postępują. Ta część projektu jest szczególnie kluczowa, ponieważ jak tłumaczą przedstawiciele miasta, tunel ten ma na celu zapewnienie płynnej komunikacji dla pieszych i rowerzystów. Chodzi o to, aby sprawnie przemieszczali się oni pomiędzy ulicą Zwycięstwa a ulicą Świętego Rocha oraz centralnym punktem przesiadkowym. Dzięki temu zarówno mieszkańcy, jak i goście miasta będą mogli szybko i bezproblemowo dotrzeć do ważnych punktów komunikacyjnych.