Rozpoczyna się realizacja inwestycji w Białymstoku: budowa hali widowiskowo-sportowej

W Białymstoku zainaugurowano nową inwestycję, która ma na celu budowę hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Ciołkowskiego. Miasto uzyskało już prawomocne pozwolenie na jej konstrukcję, teraz następnym krokiem jest wyłonienie wykonawcy tego ambitnego projektu.

Planowane miejsca dla widzów to łącznie około 6,4 tysiąca, które zostaną podzielone na: 5 tysięcy miejsc na stałych trybunach, dodatkowe 1 tysiąc miejsc na trybunach tymczasowych, 120 miejsc przeznaczonych specjalnie dla mediów, 267 miejsc luksusowych – dla VIP-ów oraz 60 miejsc dedykowanych dla osób z niepełnosprawnościami wraz z ich opiekunami.

Aby doprowadzić do tej fazy projektu, Miasto poniosło już koszty rzędu około 3,69 miliona złotych. Wydatki te obejmowały m.in. opracowanie dokumentacji projektowej hali, uzyskanie decyzji środowiskowej i przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni. Osiągnięcie tego etapu jest rezultatem intensywnej pracy i wielu wysiłków – komentuje Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku. Projekt ten przybliża nas do szczęśliwego zakończenia, które staje się coraz bardziej realne z każdym kolejnym dniem.