Rosyjski i Białoruski szpieg skazani na czteroletnie kary więzienia przez Sąd Okręgowy w Białymstoku

Sąd Okręgowy stacjonujący w Białymstoku wydał wyrok, skazując obywatela rosyjskiego i białoruskiego na karę czterech lat pozbawienia wolności. Oskarżeni zostali uznani za winnych prowadzenia działalności szpiegowskiej na rzecz wojskowego wywiadu Rosji. Z analizy dowodów wynikało, że jeden z nich był zaangażowany w organizację szkoleń spadochronowych, natomiast drugi operował w sektorze turystycznym. Wydany wyrok nie jest jeszcze prawnie ważny.

Cały proces sądowy, który trwał niemal rok, rozprawiał się za zamkniętymi drzwiami, bez udziału publiczności.

Informacje przekazane przez biuro prasowe sądu w Białymstoku ujawniają, że obaj oskarżeni otrzymali kary czteroletniego pozbawienia wolności. Na poczet tych kar zaliczono im okres aresztowania i zatrzymania. Sąd nałożył na nich również opłaty sądowe oraz koszty związane z postępowaniem procesowym.

Chociaż aktualne przepisy art. 130 par. 1 Kodeksu karnego, które dotyczą udziału w działalności obcego wywiadu lub działania na jego rzecz przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, zasługują na karę nie krótszą niż pięć lat pozbawienia wolności, sąd podjął decyzję o zastosowaniu starszych przepisów. Te były korzystniejsze dla oskarżonych i przewidywały karę od jednego do dziesięciu lat pozbawienia wolności.