Rewolucyjne zmiany w organizacji ruchu drogowego podczas modernizacji ulicy Raginisa

W dniu 13 maja 2024 roku, po godzinie 9:00, nastąpi istotna zmiana w organizacji ruchu na terenie miasta. Zmiana ta jest konieczna ze względu na prace remontowe prowadzone na ulicy Władysława Raginisa, ciągnącej się aż do granic miasta. Prace budowlane na tej drodze, stanowiącej przedłużenie drogi wojewódzkiej numer 676 prowadzącej do Supraśla, trwają już od wielu miesięcy.

Realizacją inwestycji, która ma dobiec końca jesienią 2024 roku, zajmuje się Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich działający pod nadzorem sejmiku. Projekt dokumentacji technicznej został przygotowany przez Urząd Miejski w Białymstoku.

W zaplanowanym na poniedziałek przekształceniu organizacji ruchu, przed skrzyżowaniem ulicy Raginisa z ulicami Rycerską i Baśniową, zdecydowano o przeniesieniu ruchu drogowego na świeżo utworzoną prawą jezdnię.

Maria Kubala, pracownik departamentu komunikacji społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, informuje, że lewa jezdnia na odcinku od ulicy Rycerskiej do Jaroszówki będzie dostępna wyłącznie dla ruchu lokalnego. Zmiana ta ma na celu umożliwienie mieszkańcom dojazdu do ich posesji.