Rekordowa liczba ofert na budowę odcinka drogi ekspresowej S19

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w Białymstoku otrzymała dziesięć propozycji w ramach przetargu dotyczącego projektu oraz wykonania około 9-kilometrowego fragmentu drogi ekspresowej S19, biegnącego od Białegostoku Północ do Dobrzyniewa.

Firma Unibep złożyła najniższą ofertę cenową, którą wyceniła na blisko 320,9 milionów złotych. Ta sama korporacja wykazała się najtańszą propozycją również w przetargu na planowanie i budowę następnego segmentu DS19, prowadzącego od Czarnej Białostockiej do Białegostoku Północ.

Z drugiej strony, najwyższa cena za fragment drogi od Białegostoku Północ do Dobrzyniewa została przedstawiona przez firmę Budimex, która oszacowała swoją ofertę na 438,7 milionów złotych.

Z informacji przekazanych przez GDDKiA wynika, że prawie 9-kilometrowy odcinek od Białegostoku Północ (dawniej skrzyżowanie Sochonie na drodze krajowej numer 8) do węzła drogowego Dobrzyniewo zostanie przystosowany do nośności 11,5 tony na oś. Będzie to droga dwujezdniowa, z dodatkowym pasem awaryjnym i dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Projektem przewidziano powstanie 14 różnorodnych obiektów inżynieryjnych, takich jak mosty, wiadukty oraz przejścia dla zwierząt.

Planowany węzeł drogowy Dobrzyniewo ma powstać na skrzyżowaniu dróg S19 i przyszłej S16, a docelowo również S8. GDDKiA podkreśliła w komunikacie, że „ten węzeł umożliwi skierowanie ruchu w stronę Ełku (S16) i węzła Białystok Zachód na S8 (w kierunku Warszawa – Białystok), a z niego także na trasę Białystok – Lublin (S19)”.