Przysięga wojskowa w Czarnej Białostockiej: 130 młodych żołnierzy zobowiązanych do służby dla ojczyzny

23 września, sobotniego dnia, w Czarnej Białostockiej miało miejsce uroczyste złożenie przysięgi wojskowej przez około 130 ochotników. Ci młodzi ludzie są częścią dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego im. gen. Nikodema Sulika. Znaczące osobistości polityczne były obecne podczas tej uroczystości, w tym Michał Wiśniewski – wiceminister obrony narodowej, Dariusz Piontkowski – wiceminister edukacji i nauki, Bohdan Paszkowski – wojewoda podlaski oraz Jarosław Zieliński – poseł.

Płk Paweł Lachowski, dowódca 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, podkreślił podczas uroczystości, że przysięga wojskowa to szczególnie osobiste zobowiązanie. Mimo jej publicznego wygłoszenia, ma ona naturę indywidualnej deklaracji i obietnicy pełnienia obowiązków wobec kraju z najwyższym poziomem oddania i rzetelności.

Uroczystość przysięgi przyciągnęła do Czarnej Białostockiej wielu bliskich nowych żołnierzy, którzy z dumą obserwowali ten doniosły moment w życiu każdego wojskowego. Zgromadzeni politycy również nie szczędzili słów uznania dla tych, którzy dobrowolnie zdecydowali się na służbę ojczyźnie.

Michał Wiśniewski, wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej, wyraził swoją wdzięczność nie tylko jako polityk, ale przede wszystkim jako mieszkaniec województwa podlaskiego. Wyraził swój szacunek za decyzję młodych żołnierzy o wybraniu drogi służby i okazaniu swojej miłości do ojczyzny oraz patriotyzmu poprzez złożoną przysięgę.