Przetarg na projekt przebudowy pętli autobusowej w Białymstoku

Pierwsze kroki w kierunku przebudowy pętli autobusowej przy ulicy Zielonogórskiej w Białymstoku zostały podjęte. Do końca lipca, wszyscy zainteresowani mogą złożyć swoje propozycje w ramach przetargu. Przedmiotem przetargu jest opracowanie dokumentacji projektowej, które obejmuje nie tylko samej pętli, ale również zagospodarowanie terenu dookoła. Dodatkowo, obiekt będzie wyposażony w miejsca postojowe, wiatę rowerową, stojaki rowerowe oraz monitoring miejski. Projekt ten ma na celu lepszą integrację pętli z pobliskim przystankiem PKP Zielone Wzgórza, który powstał na skutek realizacji projektu Rail Baltika.

Wybrany wykonawca będzie miał 15 miesięcy na realizację inwestycji od momentu podpisania umowy. Inwestycja będzie realizowana etapami. Pierwszym z nich jest przygotowanie dwuwariantowej koncepcji rozwiązań projektowych, na które wykonawca będzie miał 4 tygodnie od zawarcia umowy. Drugi etap to opracowanie dokumentacji projektowej, które musi zostać ukończone w ciągu 5 miesięcy od momentu akceptacji koncepcji przez Zamawiającego. Trzeci etap to pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji do jej zakończenia.

Według ogłoszenia przetargowego, prace mają zostać zakończone 29 listopada 2025 roku. Dodatkowo, w ramach przebudowy pętli autobusowej, planuje się w maksymalnym stopniu wykorzystać tereny będące własnością gminy Białystok, minimalizując jednocześnie potrzebę zajmowania terenów przyległych, które nie należą do miasta, jak to podkreślono w specyfikacji zamówienia.