Projekt Fundacji "Pomóż Im" umożliwia darmową rehabilitację dla niepełnosprawnych dzieci z Białegostoku

W ramach zadania finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Fundacja „Pomóż Im” zainicjowała nowy projekt. Dzięki tej inicjatywie, ośmioro niepełnosprawnych dzieci z Białegostoku zyska dostęp do bezpłatnej rehabilitacji.

Projekt, którego idea jest zapewnienie dzieciom ze zmniejszonymi możliwościami fizycznymi profesjonalnej pomocy, właśnie rozpoczął swoją działalność. To dzieło Fundacji „Pomóż Im” sfinansowane z funduszy PFRON, skierowane do ośmiu białostockich dzieci cierpiących na niepełnosprawność.

Każdemu uczestnikowi projektu zapewnionych zostanie dziesięć sesji rehabilitacyjnych bez żadnych opłat. Dodatkowo, dzieci będą miały możliwość skorzystania z jednej wizyty kwalifikacyjnej, która określi ich potrzebę indywidualnej terapii. Wszystkie zabiegi przeprowadzane będą w przytulnym Familijnym Centrum Medycznym, zarządzanym przez Fundację „Pomóż Im”, usytuowanym przy ulicy Mazowieckiej 33 w Białymstoku.

Joanna Czupryńska-Kwiatkowska, wiceprezes Fundacji „Pomóż Im”, podkreśla wagę rehabilitacji dla dzieci z chorobami poważnymi. Zauważa, że wielu rodziców nie ma możliwości zapewnienia prywatnej opieki swoim dzieciom wymagającym regularnych ćwiczeń. Dlatego tak ważne jest, aby zapewnić im bezpłatną rehabilitację.

Kryteria uczestnictwa w projekcie obejmują posiadanie przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności, zamieszkiwanie na terenie Białegostoku oraz wiek pomiędzy 0 i 18 lat.