Projekt Białystok Plus: bezpłatne badania dla mieszkańców stolicy Podlasia z inicjatywy Uniwersytetu Medycznego

Znajdujący się w Białymstoku Uniwersytet Medyczny podjął inicjatywę zachęcenia mieszkańców regionu do wzięcia udziału w projekcie o nazwie „Białystok Plus”. Jest to kompleksowy program, w ramach którego lokalni mieszkańcy mają możliwość przeprowadzenia szeregu badań medycznych w ciągu zaledwie jednego dnia, a wszystko to za darmo.

Badania, które Uniwersytet oferuje w ramach tego projektu, obejmują szerokie spektrum testów i pomiarów, mających na celu ocenę kondycji organizmu. Wśród nich są m.in. testy oddechowe i wydolnościowe oraz badania stomatologiczne. W pakiecie badań znalazły się również analizy krwi, pomiary ciśnienia krwi, badania wzroku i wiele innych.

Głównym celem realizacji projektu jest zdobycie szczegółowych informacji na temat stanu zdrowia ludności zamieszkującej Białystok. Dzięki zebranym danym możliwe będzie skuteczniejsze zapobieganie najbardziej powszechnie występującym chorobom w przyszłości. Wybrane losowo osoby otrzymują specjalne zaproszenia do udziału w badaniach. Po ich otrzymaniu, wystarczy skontaktować się telefonicznie, aby ustalić termin.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dąży do pełnego zrozumienia sytuacji zdrowotnej mieszkańców miasta. Chce zaplanować strategie ochrony zdrowia tak, aby efektywnie stawić czoła ewentualnym zmianom i problemom zdrowotnym wśród lokalnej społeczności. W tym celu potrzebne jest przeprowadzenie badań na reprezentatywnej grupie mieszkańców Białegostoku.