Proces rekrutacji do miejskich żłobków w Białymstoku – planowane etapy i terminy na rok 2024/2025

W mieście Białystok rodzice najmłodszych mieszkańców mają możliwość składania wniosków o przyjęcie swoich pociech do miejskich żłobków. Proces ten jest otwarty przez cały rok, jednakże jednorazowe przyjęcie większej liczby dzieci z listy oczekujących ma miejsce kiedy starsze dzieci przechodzą do przedszkoli. Rozpoczęcie pierwszego etapu naboru zaplanowano na poniedziałek, 6 maja.

Miasto Białystok prowadzi ciągłe rekrutacje dla swoich żłobków przez cały rok. Jak tylko dziecko otrzyma numer PESEL, rodzice mają możliwość złożenia wniosku do wybranego żłobka. Od opiekuna dziecka zależy wybór aż trzech żłobków – pierwszy najbardziej pożądany, drugi i trzeci to opcje dodatkowe na wypadek braku wolnych miejsc w żłobku pierwszego wyboru. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych, rodzic musi wydrukować i podpisać wniosek, a następnie dostarczyć go do placówki pierwszego wyboru. Po otrzymaniu wniosku przez pracownika żłobka, dziecko zostaje wpisane na listę oczekujących.

Punkt kulminacyjny procesu rekrutacji, czyli jednorazowe przyjęcie większej liczby dzieci, następuje kiedy starsze pociechy przechodzą do przedszkoli. Z tego powodu harmonogram rekrutacji dla roku 2024/2025 przedstawia się następująco:

I etap rekrutacji – od 6 do 17 maja 2024 r., miejskie żłobki będą przyjmować dzieci pierwszego wyboru na podstawie daty zapisu i przydziału do określonej grupy wiekowej. W tym terminie rodzice mają potwierdzić swoją chęć zawarcia umowy na korzystanie z usług żłobkowych, a placówka przekaże niezbędne dokumenty do podpisania umowy poprzez e-mail.

II etap rekrutacji – od 20 do 24 maja 2024 r., przewiduje rekrutację dzieci drugiego i trzeciego wyboru na pozostałe wolne miejsca.

III etap rekrutacji – 27 maja 2024 r. o godzinie 12.00, planowane jest ogłoszenie listy dzieci, które zostały przyjęte.

Pracownicy poszczególnych placówek będą bezpośrednio kontaktować się z rodzicami dzieci, które zostaną wstępnie zakwalifikowane do danego żłobka. Rodzice będą zobowiązani dostarczyć wymagane dokumenty, które umożliwią sporządzenie umowy na świadczenie usług przez żłobek.