Prace rewitalizacyjne w parku Planty i na Bulwarach Kościałkowskiego: Ostatnie wydłużenie terminu składania ofert

Planowane prace odnowienia parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego obejmują obszar czterech hektarów. Teren ten jest nie tylko znaczący z punktu widzenia historii miasta Białystok, ale również jest ważnym miejscem z perspektywy przyrody. Proces przetargowy na realizację tych prac został kolejny raz przedłużony przez urzędników miasta, tym razem aż do końca lipca. W ramach tego samego projektu, zostanie także przeprowadzona modernizacja ulicy Akademickiej.

W sobotę udało się natomiast zrealizować inną istotną inwestycję w Białymstoku, która zyskała ogólnopolską rozpoznawalność. Chodzi tu o utworzenie publicznych toalet przy głównym wejściu do parku od strony ulicy Legionowej.

Wcześniej, termin składania ofert przez potencjalnych wykonawców był ustalony na 12 kwietnia. Później jednak, ze względu na różne okoliczności, data ta była kilkakrotnie przesuwana. Najpierw na 27 kwietnia, później na 26 maja i następnie na 30 czerwca. Tym razem, urzędnicy postanowili wydłużyć go jeszcze raz – do 28 lipca.

Decyzja o kolejnym przesunięciu terminu wynika z konieczności przygotowania dodatkowych wyjaśnień oraz wprowadzenia zmian do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – jak informuje wiceprezydent Przemysław Tuchliński.