Podlaskie: Średnie zagrożenie pożarowe w lasach – brak zakazu wstępu

Od kilku dni musimy zmagać się z ogromnymi upałami i w najbliższym czasie nic się nie zmieni. Fakt ten jest dość niebezpieczny – wystarczy wziąć pod uwagę choćby lasy. Niemniej na ten moment nie ma zakazu wstępu. Ponadto możemy też mówić o średnim zagrożeniu pożarowym, co jest równoznaczne, z tym że sytuacja nie zalicza się do najgorszych.

Odpowiedzialne podejście

Pamiętajmy jednak o tym, że ocenienie stopnia zagrożenia to jedno, a własne podejście drugie. Średnie zagrożenie pożarowe to coś, czego w żaden sposób nie można lekceważyć (choć niektórzy mogą twierdzić inaczej). Zresztą trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że jedna iskra może doprowadzić do ogromnej tragedii. Przykłady sobie zostawmy, wszak wystarczy pomyśleć o historii. Wypada także mieć na uwadze, że sytuacja może zmienić się bardzo szybko. Gdyby ktoś miał co do tego wątpliwości, nie pozostaje nic innego jak zapoznać się z terenem, na którym obowiązuje duży stopień zagrożenia pożarowego.

Krótko mówiąc, chrońmy siebie i innych. Do tego musimy pamiętać, że możemy mówić o zbiorowej odpowiedzialności.