Podatek od nieruchomości w Białymstoku na 2024 rok wzrośnie o 15 proc. w porównaniu do roku poprzedniego

Tadeusz Truskolaski, prezydent miasta Białystok, złożył propozycję podwyższenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2024 o 15 proc. w porównaniu do obecnie obowiązujących w 2023 roku. Wskazał na wzrost cen jako główną przyczynę tej decyzji. Radni miasta przyjęli tę propozycję podczas sesji, która odbyła się w poniedziałek, 27 listopada.

Agnieszka Błachowska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Białystok, wyjaśniła, że każdego roku minister finansów ogłasza nowe stawki podatków od nieruchomości, biorąc pod uwagę średni poziom inflacji za pierwsze półrocze roku. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra, stawki na 2024 rok zostały ustalone na poziomie wyższym o około 15 proc.

Uchwalone stawki podatków są zgodne z obwieszczeniem ministra finansów i mają zostać przeznaczone na pokrycie różnych wydatków bieżących miasta. Te koszty obejmują m.in. edukację, transport publiczny, energię elektryczną, oświetlenie dróg oraz ich remonty. Zgodnie z projektem uchwały, suma ta będzie większa o około 20 mln zł w porównaniu do obecnie przeznaczanych na te cele środków.