Planowane powstanie nowej jednostki samorządowej: Gmina Grabówka

Na terytorialnej planszy samorządowej może pojawić się zupełnie nowa jednostka – Gmina Grabówka. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji właśnie zaczęło prace legislacyjne, które mogą doprowadzić do jej formalnej konstytucji. Planowane zmiany wiązałyby się z podziałem obecnej gminy Supraśl na dwie odrębne jednostki.

Mieszkańcy Grabówki, niezadowoleni z braku modernizacji infrastruktury drogowej oraz długotrwałym oczekiwaniem na nowe inwestycje, postanowili podjąć kroki w celu stworzenia własnej gminy. Wyraźnie manifestują swoje pragnienie bycia odpowiedzialnym za rozporządzanie funduszami pochodzącymi z podatków lokalnych. Zmęczeni czekaniem na wymagane interwencje ze strony władz gminy Supraśl, zwrócili się o pomoc do wyższych instancji.

Przywództwo obecnej gminy Supraśl zaproponowało przeprowadzenie kolejnego referendum. Już raz, w 2015 roku, mieszkańcy mieli okazję wyrazić swoje zdanie na temat możliwości podziału gminy. Wówczas 55 procent głosujących opowiedziało się przeciwko powstaniu Gminy Grabówka. Obecnie jednak proces tworzenia nowej jednostki administracyjnej został ponownie uruchomiony.

Zdaje się, że istnieje realna szansa na oficjalne ustanowienie Gminy Grabówka na początku nadchodzącego roku. Jest to zdecydowanie sytuacja, którą warto obserwować.