Perspektywa modernizacji polskiej kolei do roku 2032 – nowa uchwała Rady Ministrów

W środę, 16 sierpnia, Rada Ministrów skierowała do realizacji uchwałę autorstwa Ministra Infrastruktury. Dokument ten prezentuje nową wizję dla Krajowego Programu Kolejowego (KPK) aż do roku 2030. Co więcej, zawiera również scenariusz rozwoju sieci kolejowej na dwa lata dłużej – do 2032 roku. Jest to istotna aktualizacja poprzednich planów, które przewidywały rozwój KPK jedynie do roku 2023. Nowe prognozy sugerują przyspieszenie tempa modernizacji i zastosowanie innowacyjnych technologii na wielu odcinkach polskiej sieci kolejowej.

Pytanie brzmi, co oznacza wprowadzenie nowego Krajowego Programu Kolejowego? Rozbudowany plan na kolejne lata, obejmujący wiele kadencji, zakłada realizację szeregu inwestycji infrastrukturalnych na liniach kolejowych pod nadzorem ministra odpowiedzialnego za transport. Jednym z najważniejszych celów jest zelektryfikowanie blisko 1400 km tras kolejowych. To umożliwi wprowadzenie nowatorskich, wygodnych oraz komfortowych składów.

Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, wyraził swoją pewność, że nowy Krajowy Program Kolejowy zapoczątkuje nową erę dla inwestycji kolejowych w Polsce. Zapewnił, że transport kolejowy będzie nadal dynamicznie się rozwijał, kontynuując trend obserwowany od roku 2015.