Otwarta droga do finansowego wsparcia dla studentów w Białymstoku

Uczący się na terenie naszego miasta studenci mają możliwość aplikowania o stypendia, które są fundowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku. Ten rodzaj wsparcia finansowego jest dostępny dla osób, które mogą pochwalić się wybitnymi osiągnięciami w różnych dziedzinach – naukowej, artystycznej, sportowej czy społecznej, ale również dla tych, którzy aktywnie uczestniczą w działaniach wolontariackich. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium został ustalony na okres od 15 września do 15 października 2023 roku. Decyzję o możliwości ubiegania się o takie formy wsparcia, podjęli radni miasta.

Stypendia są zaprojektowane z myślą o studentach, którzy realizują swoje programy edukacyjne na uczelniach bądź ich filiach, znajdujących się w Białymstoku. Aplikować mogą kandydaci ze studiów zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia, a także ci studiujący na jednolitych studiach magisterskich. Jednym z warunków kwalifikacyjnych jest średnia ocen – musi ona wynosić co najmniej 4,5 za rok akademicki poprzedzający złożenie wniosku o stypendium. Kolejnym wymogiem jest wiek kandydata, który nie może przekroczyć 26 lat. Zgodnie z regulaminem stypendium może zostać przyznane tylko raz w ciągu dwóch lat akademickich edukacji wyższej (studia I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie). Dlatego też osoby, które odebrały to wsparcie w ubiegłym roku, nie mają możliwości ponownego zgłoszenia swojej kandydatury. Określono również termin wypłaty stypendiów – ma ona nastąpić jednorazowo do 15 grudnia 2023 roku.