Odbudowa oświetlenia na trasie turystycznej i drodze wojewódzkiej dzięki dofinansowaniu

W związku z koniecznością usunięcia latarni ze względu na budowę nowego chodnika, trasa turystyczna przez ostatnie 4 lata pozostawała bez oświetlenia. Teraz jednak inwestycje mają zostać wznowione, a latarnie powrócą nie tylko na trasę turystyczną, ale także na odcinek drogi wojewódzkiej. Mimo że te projekty nie są dużymi przedsięwzięciami, dwa podlaskie samorządy musiały zdobyć fundusze na ich realizację nawet z budżetu państwa.

Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski, zawarł dwie umowy z samorządowcami z regionu na dofinansowanie ze środków rezerwy budżetowej przeznaczonych dla rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Jak wyjaśnia wojewoda, aby uzyskać środki z tej puli, należy przedstawić plan inwestycyjny, zadeklarować wkład własny oraz dopilnować, by inwestycja była zgodna z programem rozwojowym województwa. Ostateczną decyzję podejmuje minister finansów.

Dzięki tym staraniom gminy Turośl i Suwałki otrzymały łącznie ponad 1 milion złotych z budżetu państwa na realizację projektu oświetlenia ulicznego. Uzyskane dofinansowanie stanowi 80% wartości całej inwestycji, co pozwoli obu gminom przeprowadzić te prace, na które wcześniej nie dysponowały wystarczającymi środkami. W przypadku gminy Turośl oznacza to wsparcie finansowe w wysokości 563 tysięcy złotych, pokrywające 80% kosztów przedsięwzięcia.