Od maja mieszkańcy Białegostoku znowu skorzystają z nocnej komunikacji miejskiej

W Białymstoku, jedynym w Polsce mieście będącym stolicą województwa, które dotychczas nie dysponowało opcją korzystania z nocnych autobusów, sytuacja ulegnie pozytywnej zmianie. Rozpoczynając od maja, mieszkańcy tego miasta ponownie będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej w nocy, która to usługa była zawieszona przez okres pandemii COVID-19.

Przerwa w dostępności nocnych linii autobusowych zostanie zakończona po długim okresie zawieszenia. Dzięki temu, autobusy będą ponownie jeździć nocą po ulicach Białegostoku, ale tylko w dni weekendowe. W ofercie znajdzie się sześć linii nocnych obsługujących różne trasy, takie jak osiedle TBS, Starosielce, Nowe Miasto, Dojlidy Górne, Jaroszówka, Wyżyny i Pietrasze.

Przewidziano również możliwość skorzystania z nocnej linii autobusowej do Wasilkowa. Na realizację tego celu władze Białegostoku przeznaczyły sumę 8 tysięcy złotych na pokrycie kosztów jednej nocy kursów.

Decyzja o reaktywacji nocnej komunikacji jest odpowiedzią na liczne apele mieszkańców miasta oraz radnych, którzy od dawna domagali się przywrócenia takiego udogodnienia. Na ten moment planowane jest uruchomienie pilotażu nocnych tras, który potrwa do września. Kwestia dalszego utrzymania nocnej komunikacji zależeć będzie od stopnia zainteresowania ze strony mieszkańców miasta.