Obchody jubileuszowe: 60 lat oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Podlaskim

W dniu (26.01) na terenie Podlasia odbyły się uroczystości związane z sześćdziesięcioleciem istnienia miejscowego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Obchody zgromadziły zarówno praktyków ekonomii, którzy codziennie doradzają firmom, jak i teoretyków śledzących globalne tendencje gospodarcze. Zdaniem uczestników, gospodarka to skomplikowany system naczyń połączonych, który rządzi się swoimi prawami.

Kluczowym punktem tego ważnego jubileuszu była dyskusja o aktualnych problemach ekonomicznych. Sytuacja gospodarcza zarówno w naszym kraju, jak i na całym świecie ciągle się zmienia, co stawia przed ekonomistami nowe wyzwania. Jak podkreślał prof. Kazimierz Meredyk – „Świat jest zglobalizowany. To, co przychodzi do nas ze świata, natychmiast wpływa na praktykę. My, jako ekonomiści, mamy szansę o tym rozmawiać”.

Podczas panelu dyskusyjnego wybuchła gorąca debata na temat wolności gospodarczej. Niektórzy uczestnicy zgłosili także kwestię ekonomicznego zniewolenia. Prof. Elżbieta Mączyńska – Ziemacka, prezes honorowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, zauważyła, że „dyktat zysku prowadzi do sytuacji, gdy kieszenie konsumentów są drenowane. Nikt nie dał producentowi prawa do oznaczenia szklanej butelki mleka jako produktu bezzwrotnego”.

Zwróciła uwagę na problem podwójnego płacenia za taką butelkę przez konsumenta – najpierw w momencie zakupu, a następnie ponownie przy jej utylizacji. Zauważyła, że to jest problem o globalnym zasięgu, ale dotyczy również naszego regionu.

Jubileuszowe spotkanie odbyło się pod hasłem „Ekonomiści dla regionu”, podkreślając rolę specjalistów w rozwoju lokalnej gospodarki.