Nowy właściciel historycznej szkoły żydowskiej Tarbut w Białymstoku

Niecodzienna wiadomość dotycząca starego budynku edukacyjnego obsypanego historią pojawiła się na Facebooku. Zbigniew Nikitorowicz, zastępca burmistrza Białegostoku, poinformował, że budynek dawnej szkoły żydowskiej Tarbut, zlokalizowany przy ulicy Lipowej 41D, zmienił właściciela. Nowym zarządcą tego zabytkowego obiektu jest warszawska firma Lukanowa Construction.

Firma ta wyłożyła na zakup znacznie więcej niż było to wymagane w cenie wywoławczej, która została ustalona na poziomie 6 mln zł. Lukanowa Construction zainwestowała aż 10.5 mln zł. Teraz przed firmą stoi wyzwanie renowacji tego zabytkowego budynku, wszystko oczywiście pod uważnym okiem konserwatora zabytków. Całość prac ma zostać zakończona najpóźniej do końca roku 2028.

Warto wspomnieć, że w chwili obecnej Lukanowa Construction prowadzi również prace remontowe nad innym znaczącym obiektem – kamienicą przy ulicy Koszykowej 70 w stolicy Polski.

Zbigniew Nikitorowicz dodatkowo wyjaśnił, że zasoby finansowe ze sprzedaży dawnej szkoły żydowskiej zostaną przekierowane na renowację innych zabytków Białegostoku. Głównym celem jest przede wszystkim odnowienie byłej Synagogi Mohylewera, która znajduje się przy ulicy Branickiego 3.