Nowy rozdział dla lokalnej infrastruktury kolejowej w podlaskim

Po wielu latach oczekiwania, mieszkańcy Łomży oraz czterech innych gmin województwa podlaskiego w końcu zyskają lepszy dostęp do usług kolejowych. To przewiduje najnowsza umowa zawarta pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Zarządy obu instytucji postanowiły współpracować przy realizacji inwestycji infrastrukturalnej, która jest częścią rządowego „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 roku”. Koszt całości przedsięwzięcia szacowany jest na około 430 mln zł.

Podpisany kontrakt przewiduje, że przedstawiciele PKP PLK SA we współpracy z samorządem regionalnym dokonają rewitalizacji linii kolejowej łączącej Łapy, Śniadowo oraz Łomżę. To zasadniczy krok ku ponownemu uruchomieniu regularnych połączeń pasażerskich na tej trasie. Pomimo sporadycznych kursów organizowanych na specjalne okazje, od czasu odjazdu ostatniego regularnego pociągu pasażerskiego z Łomży w 1993 roku, lokalna społeczność była pozbawiona stałego dostępu do usług kolejowych.