Nowoczesne warunki nauki dla młodzieży w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku

Ciesząca się rosnącą popularnością placówka edukacyjna – Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku, zlokalizowany przy Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14, niedawno przeszła szereg inwestycji modernizacyjnych. Dzięki temu uczniowie mogą cieszyć się nowoczesnymi i komfortowymi warunkami nauki. W ramach realizowanych prac zbudowano Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1, a także parking w pobliżu szkolnego Centrum Sportowego „Tysiąclecia”.

Głównym elementem tej inwestycji jest trzykondygnacyjny, bez piwnic, budynek Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1, zaprojektowany z myślą o potrzebach osób niepełnosprawnych. Na poziomie parteru umieszczono hol, hol rekreacyjny, szatnie, pomieszczenia techniczne (węzeł cieplny, rozdzielnie elektryczne oraz pomieszczenie do odczytu wodomierza), biura oraz 6 pracowni dydaktycznych i salę konferencyjną. Pierwsze piętro przeznaczone jest dla pracowników szkoły i zawiera 8 pracowni dydaktycznych z zapleczem. Na najwyższym, drugim piętrze, znajduje się 9 pracowni dydaktycznych z zapleczem oraz serwerownia.

Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta, wyraził swoje optymistyczne przekonanie co do wpływu tych inwestycji na młodzież: „Warunki, które zapewniliśmy uczniom dzięki tej inwestycji, to gwarancja ich bezpieczeństwa i komfortu. Mam nadzieję, że przyczynią się one do większego zaangażowania młodzieży w proces nauki, integracji oraz rozwijania ich zainteresowań”.

Przemysław Tuchliński, również pełniący funkcję zastępcy prezydenta, podkreślił wagę inwestycji w placówkę przy Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego: „W ostatnich latach zainwestowaliśmy znaczne środki w rozwój naszej placówki. Dzięki nowemu obiektowi Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 udało nam się podnieść zarówno jakość kształcenia, jak i poziom bezpieczeństwa naszych uczniów i nauczycieli”.