Nowoczesne oświetlenie uliczne na Podlasiu – korzyści ekologiczne, finansowe i estetyczne

Dziś, 22 września, w Białymstoku doszło do ważnego wydarzenia dotyczącego infrastruktury miejskiej. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego zawarli porozumienia z lokalnymi władzami samorządowymi. Głównym celem tych umów jest dofinansowanie projektu wymiany istniejącego systemu oświetlenia ulicznego na nowoczesny.

Marszałek województwa podlaskiego, Artur Kosicki, podkreślił wagę tej inicjatywy. Wyjaśnił, że decyzja o przeprowadzeniu konkursu na dofinansowanie była wynikiem rosnących cen oraz licznych wniosków od samorządów i jednostek im podległych. Wyniki konkursu przerosły oczekiwania, skoro cieszył się on ogromną popularnością, a co więcej, wszystkie zgłoszenia zostały prawidłowo ocenione i przyznano im dofinansowanie.

Ta znacząca pomoc finansowa umożliwi samorządom przejście od starych opraw sodowych i rtęciowych do nowoczesnych i energooszczędnych opraw LED wyposażonych w system redukcji mocy.

Marek Malinowski, członek zarządu województwa podlaskiego, zwrócił uwagę na podwójne korzyści związane z tym projektem. Po pierwsze, gminy odnotują znaczne oszczędności na rachunkach za energię elektryczną. Po drugie, warunki bezpieczeństwa na ulicach poprawią się dzięki lepszej jakości oświetleniu zapewnianemu przez technologię LED, która generuje więcej światła.