Nowa kadencja rady miasta Białystok: Dominacja Koalicji Obywatelskiej

Rada miasta Białystok rozpoczęła swoją nową kadencję w środę 1 maja, z dominacją czternastu mandatów dla Koalicji Obywatelskiej. Obecność dwunastu radnych reprezentujących Prawo i Sprawiedliwość oraz dwóch od Trzeciej Drogi, wyraźnie określa dynamikę polityczną nadchodzących lat. W tym szczególnym dniu, radni wraz z prezydentem Białegostoku złożyli ślubowanie, przekazując symbolicznie obowiązki służby publicznej.

Nie bez znaczenia jest fakt, że po długim okresie, prawo do przewodniczenia radzie otrzymała ponownie kobieta, wprowadzając tym samym istotny moment dla równości płci w lokalnej administracji.

Uroczyste rozpoczęcie kadencji odbyło się w atmosferze pełnej powagi i optymizmu, wolnej od sporów politycznych. Tę nową erę białostockiego samorządu rozpoczął prezydent Tadeusz Truskolaski, który po raz piąty i ostatni obejmuje stanowisko najwyższego rangą urzędnika miasta.

Prezydent Truskolaski będzie jednak miał do dyspozycji sprzyjającą mu większość w radzie, dzięki dominacji Koalicji Obywatelskiej oraz wsparciu ze strony Trzeciej Drogi. Ta sytuacja wróży owocną współpracę i efektywne zarządzanie Białymstokiem w nadchodzących latach.